1982

  • Norbert Schaub kupuje malou výrobnu chemicko-technických produktů a speciálních maziv ve Freiburgu im Breisgau a přebírá její dosavadní zákazníky.
  • První firemní sídlo se nacházelo v Vögisheimu/Müllheimu.
  • Počátky odbytu chemicko-technických produktů a speciálních maziv.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.