2010

  • Personální posily.
  • Obnova velké části vozového parku.
  • Vývoj nových a zlepšování stávajících produktů STOP&GO.
  • Certifikace „ECOfit“ spolkové země Bádensko-Württembersko a ISO 9001:2008.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.