2000

  • Rozpoczyna się dystrybucja wśród sprzedawców hurtowych; wcześniej produkty były dystrybuowane wyłącznie do salonów motoryzacyjnych i warsztatów.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.