2008

  • Nowo otwarty budynek firmowy o powierzchni 1200 m2 wyposażony w nowoczesne rozwiązania logistyczne, gwarantujący pełną gotowość w zakresie dostaw całej gamy produktów. Wewnątrz znajdują się również przestronne pomieszczenia administracyjne, szkoleniowe i wysyłkowe.
  • Powstaje starannie przygotowany film informacyjno-szkoleniowy.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.