• Polecane przez media specjalistyczne
 • 30 lat doświadczenia
 • Gwarancja na 4 lata
 • Bezpośrednio od producenta

Najczęściej zadawane pytania

 1. Tak, na wszystkie produkty do odstraszania kun STOP&GO udzielamy gwarancji bezusterkowego działania na 48 miesięcy. Krążki zapachowe i spray przeciw kunom STOP&GO można przechowywać przez co najmniej 24 miesiące.
 2. Substancje zapachowe i ochronne działają podobnie jak leki: działają z całą pewnością, ich działanie można udowodnić, ale nie można go zagwarantować. W związku z tym w przypadku STOP&GO nie dajemy gwarancji, ale powołujemy się na wskaźniki skuteczności. Kuna jest częścią świata przyrody. Nie można jej poddać obliczeniom matematycznym. Mimo tego STOP&GO wykazuje skuteczność na poziomie blisko 100% z uwagi na wieloletnie doświadczenie na rynku. Dotyczy to w szczególności odstraszaczy wysokiego napięcia działających podobnie jak ogrodzenia elektryczne, zgodnie z zasadą: „Kto nie chce słuchać (lub powąchać), ten poczuje”.

 

Od kilkudziesięciu lat pracujemy wyłącznie z wykorzystaniem zabezpieczonych rozwiązań elektronicznych i wodoodpornych głośników, w związku z czym nasze urządzenia są automatycznie wodoszczelne. Wibracje i korozja również ich nie uszkadzają

Oto dowód

Nowe, bardziej kompaktowe urządzenia z serii Slimline mają nawet certyfikację pyło- i wodoszczelności według IP65.

„Co zrobić, jeśli dojdzie do rozładowania akumulatora przez odstraszacz kun?” lub „Od czasu zamontowania odstraszacza kun akumulator w samochodzie jest stale rozładowany”

Fakty:
Produkty do odstraszania kun STOP&GO nie są w stanie powodować zauważalnego obciążenia akumulatorów samochodowych. Nowoczesne pojazdy są często wyposażone w wiele odbiorników prądu (również w trybie czuwania), w związku z czym może się zdarzyć, w zależności od typu i wyposażenia, że akumulator zostanie osłabiony już po kilku tygodniach postoju. W przypadku dodatkowego zainstalowania urządzenia STOP&GO do odstraszania kun czas do zauważalnego rozładowania skraca się najwyżej o kilka godzin.

Zgodnie z zasadami logiki wbudowany fabrycznie bezpiecznik 0,5 A nie dopuszcza do wyższego zużycia prądu niż 0,5 A. Urządzenia STOP&GO potrzebują przy tym zaledwie od 0,0004 do 0,020 A, co przy standardowych akumulatorach samochodowych nie ma dużego znaczenia. Dla porównania: dwie baterie guzikowe wystarczają do pracy urządzenia STOP&GO do odstraszania kun z wysokim napięciem 8 PLUS-MINUS przez nawet 18 miesięcy.

Co się zatem dzieje? Gdzie tkwi problem?
Można przyjąć, że złącze (zacisk 30 lub 15) nie zostało wybrane zgodnie z instrukcją montażu. Przy zastosowaniu nowoczesnej techniki CAN / magistrali danych, a także w przypadku BMS (systemu zarządzania układem akumulatorów) może się zdarzyć, że przy pobieraniu (również bardzo niewielkiego zasilania) w „niekorzystnym miejscu” sterownik nie przechodzi w tryb spoczynku (oszczędzania energii). Może to powodować podwyższone zużycie prądu. Przyczyną jest zatem przyłącze elektryczne. Oczywiście nie jest to zdarzenie objęte gwarancją ani rękojmią, ponieważ problem można rozwiązać poprzez zmianę przyłącza. Między innymi z tego względu zaleca się montowanie odstraszaczy kun STOP&GO wyłącznie w specjalistycznych warsztatach.

Wniosek:
Nowoczesna technika staje się coraz bardziej zaawansowana i złożona nawet dla specjalistów. Proste i przyszłościowe rozwiązanie musi być zatem niezależne od zasilania w pojeździe! Na przykład:

 • 8 PLUS-MINUS (SKT) Odstraszacz z wysokim napięciem i ultradźwiękami STOP&GO działający na zasilaniu bateryjnym i pracuje na zestawie baterii przez mniej więcej 18 miesięcy, całkowicie niezależnie od zasilania w pojeździe.
 • 4B Odstraszacz ultradźwiękowy na baterie STOP&GO działający niezależnie od zasilania w pojeździe na załączonych w zestawie bateriach guzikowych 3 V nawet przez dwa lata.
 • Odstraszacz ultradźwiękowy na baterie STOP&GO działający niezależnie od zasilania w pojeździe na załączonych w zestawie bateriach AA Mignon nawet przez rok.
 • Krążki zapachowe STOP&GO działające przez co najmniej 6–8 miesięcy.
 • Spray przeciw kunom STOP&GO utrzymujący działanie przez 4–6 tygodni, po czym niezbędne jest ponowne spryskanie. Jedna puszka wystarcza na ponad rok.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii produkty STOP&GO charakteryzują się bardzo niskim poborem prądu, porównywalnym do zegara analogowego w desce rozdzielczej. Tym samym samochód jest chroniony przed atakami kun również podczas dłuższego urlopu, bez zauważalnego rozładowania akumulatora.

Warto wiedzieć:
Produkty do odstraszania kun STOP&GO nie są w stanie powodować zauważalnego obciążenia akumulatorów samochodowych. Nowoczesne pojazdy są często wyposażone w wiele odbiorników prądu (również w trybie czuwania), w związku z czym może się zdarzyć, w zależności od typu i wyposażenia, że akumulator zostanie osłabiony już po kilku tygodniach postoju. W przypadku dodatkowego zainstalowania urządzenia STOP&GO do odstraszania kun czas do zauważalnego rozładowania skraca się najwyżej o kilka godzin. Zgodnie z zasadami logiki wbudowany fabrycznie bezpiecznik 0,5 A nie dopuszcza do wyższego zużycia prądu niż 0,5 A. Dla porównania: dwie baterie guzikowe wystarczają do pracy urządzenia STOP&GO do odstraszania kun z wysokim napięciem 8 PLUS-MINUS przez mniej więcej 18 miesięcy.

Dlaczego nie ma czujnika napięcia / automatycznego wyłączania?
Jak wspomnieliśmy wyżej, potencjalna oszczędność energii jest znikoma. Akumulator, który jest zbyt słaby, aby uruchomić silnik, wystarczy jednak nadal na kilka tygodni, a nawet miesięcy, aby utrzymać działanie odstraszacza kun STOP&GO. Priorytetem jest ochrona przed kunami w celu zapobiegania dalszym szkodom! Znacznie bardziej rozsądne i tańsze jest zmostkowanie lub naładowanie i tak rozładowanego akumulatora rozruchowego niż naprawa kosztownych szkód wyrządzonych przez kuny. Istnieje również możliwość utrzymywania dobrej kondycji akumulatora poprzez zastosowanie ładowarki. Warunkiem jest obecność przyłącza 220 V w pobliżu pojazdu.

Zalecane w przypadku częstych i długich postojów:

 • 8 PLUS-MINUS (SKT) Odstraszacz z wysokim napięciem i ultradźwiękami STOP&GO  działający na zasilaniu bateryjnym niezależnie od zasilania w pojeździe przez mniej więcej 18 miesięcy.
 • 7 PLUS-MINUS (SKT) Odstraszacz z wysokim napięciem i ultradźwiękami STOP&GO o zużyciu poniżej 0,5 mA.
 • 4B Odstraszacz ultradźwiękowy na baterie STOP&GO działający niezależnie od zasilania w pojeździe na załączonych w zestawie bateriach guzikowych 3 V przez mniej więcej dwa lata.
 • Odstraszacz ultradźwiękowy na baterie STOP&GO działający niezależnie od zasilania w pojeździe na załączonych w zestawie bateriach AA Mignon przez mniej więcej rok.
 • Krążki zapachowe STOP&GO działające przez co najmniej 6–8 miesięcy.
 • Spray przeciw kunom STOP&GO utrzymujący działanie przez co najmniej 4–6 tygodni, po czym niezbędne jest ponowne spryskanie. Jedna puszka wystarcza na ponad rok.
Prawie codziennie otrzymujemy zapytania dotyczące produktów do odstraszania kun w innych miejscach niż komora silnika samochodu.

We wnętrzu domu, na przykład na strychu, panują zupełnie inne warunki niż w komorze silnika. Zwykle problem stanowi przede wszystkim znacznie większa powierzchnia pomieszczenia. Często nie da się umieścić odstraszaczy wysokiego napięcia w taki sposób, aby zagwarantować, że kuna ich dotknie. Uniwersalne zastosowanie mają odstraszacze ultradźwiękowe o zasilaniu bateryjnym. Należy jednak pamiętać, że: ze względu na fizyczne właściwości ultradźwięków, uniemożliwiające przenikanie ciał stałych, powstaje tzw. cień akustyczny, w którym zwierzę może poruszać się bez zakłóceń. Skuteczny zasięg ultradźwięków na wolnej przestrzeni jest ograniczony do 3–5 m, co dodatkowo utrudnia objęcie całego pomieszczenia ultradźwiękami za pomocą jednego głośnika. Aby wystarczająco nagłośnić pomieszczenie, stosuje się zatem kilka głośników.

Aby zaoferować klientom skuteczną ochronę przed kunami również w domu, garażu lub podobnych pomieszczeniach, opracowaliśmy system ochrony przed kunami z wykorzystaniem ultradźwięków, od lat stosowany z powodzeniem także na strychach. System składa się z 5 urządzeń ultradźwiękowych zasilanych bateriami oraz baterii. Aby zapewnić kompleksową ochronę, należy wymieniać baterie raz w roku (bateria AA Mignon).

Ultradźwięki we wszystkich naszych odstraszaczach ultradźwiękowych imitują krzyk kuny wydawany ze strachu i są bardzo nieprzyjemne dla uszu zwierzęcia w emitowanej częstotliwości, wskutek czego kuna ucieka, ale nie doznaje żadnej krzywdy. Dźwięk ten jest prawie niesłyszalny dla ludzi – tylko osoby o bardzo wrażliwym słuchu są w stanie usłyszeć lekkie trzaski lub piski.

Kolejnym rozwiązaniem jest spray przeciw kunom STOP&GO. W odstępach ok. 2–4 m należy nakleić lub umieścić znaczniki , a następnie dokonać oprysku. Najlepiej sprawdza się chłonny materiał, np. podkładka zapachowa z filcu dołączona do sprayu lub gąbkowa ściereczka (liczba zapachowych podkładek w zestawie może być niewystarczająca do dużych pomieszczeń).

Uwaga! Produkt ma bardzo silny zapach, zwykle odczuwany jako bardzo nieprzyjemny.

Zasada działania sprayu zapachowego w pomieszczeniach jest taka sama jak w pojeździe: kuna wyczuwa zapach swojego naturalnego wroga (np. borsuka lub lisa), rozpoznaje zagrożenie i szuka miejsca, które jest „mniej niebezpieczne”. W zależności od rozmiarów pomieszczenia i wentylacji konieczne jest ponawianie oprysków w krótszych lub dłuższych odstępach (5–6 tygodni). Największe szanse powodzenia daje odkrycie otworu, którym przedostaje się kuna, i zastosowanie środków bezpośrednio w tym miejscu.

Nasze odstraszacze wysokiego napięcia i ultradźwiękowe charakteryzują się następującymi danymi technicznymi w zależności od modelu:
 • Częstotliwość: 16–32 kHz
 • Napięcie wyjściowe: 250–400 V
 • Zasilanie 12 V lub zasilanie bateryjne
 • Pobór prądu: 0,4–25 mA (również po zwarciu)
 • Głośność / ciśnienie akustyczne: ok. 90–120 dB

Dodatkowe dane techniczne znajdują się w informacjach dotyczących poszczególnych produktów

Montaż odstraszaczy wysokiego napięcia

Urządzenie i płytki kontaktowe mogą być montowane za pomocą opasek zaciskowych na wysokości górnej jednej trzeciej komory silnika.

Szczegółowa instrukcja montażu jest dołączona do każdego urządzenia

Montaż odstraszaczy ultradźwiękowych

Zasadniczo obowiązuje następująca zasada: dźwięk z odstraszacza kun rozchodzi się podobnie jak światło latarki. Należy zamontować urządzenie w taki sposób, aby zasięg dźwięku był jak najszerszy. Jednocześnie należy pamiętać, że fale ultradźwięków, tak jak promienie światła, nie przenikają przez przedmioty.

Nasze zaawansowane głośniki piezoelektryczne oferują kąt zasięgu powyżej 160°, a zatem prawie półokrąg. Dźwięk musi być w stanie wydostawać się w miarę możliwości swobodnie i bez przeszkód. Ewentualnie można skierować urządzenie nieco w dół, aby odstraszyć kunę już na wejściu.

STOP&GO International

Produkty STOP&GO są dostępne w ponad 2500 punktach sprzedaży na terenie 21 krajów: w hurtowniach, punktach sprzedaży części motoryzacyjnych, na stacjach benzynowych, w salonach samochodowych lub warsztatach.

Można je zamówić w naszym sklepie internetowym lub bezpośrednio u producenta:
Firma Norbert Schaub GmbH, tel.: +49 (0) 7631 9727-0

Urządzenia wielofunkcyjne STOP&GO z wysokim napięciem i ultradźwiękami oferują niezawodną ochronę przed małymi zwierzętami w komorze silnika. Ich działanie przeciw myszom i szczurom zostało potwierdzone naukowo.

Z publikacji naukowych wynika, że większość małych zwierząt reaguje na te same podstawowe substancje zapachowe. Teoretycznie składniki naszych produktów zapachowych mogą więc również skutecznie odstraszać inne małe zwierzęta.

 Dostępne są różne wyniki i doświadczenia potwierdzające działanie odstraszaczy ultradźwiękowych na inne zwierzęta, na przykład koty, myszy i szczury.

Kuna jest objęta ochroną gatunkową, a tym samym jest chroniona przez cały rok. Niedozwolone jest jej odławianie i łapanie w pułapki przez osoby, które nie są specjalistami. Oprócz tego szanse powodzenia w łapaniu kuny są bardzo niskie.

Jeżeli mimo to chcesz lub musisz złapać kunę, zwróć się do najbliższego myśliwego, leśnika lub związku łowieckiego.

Kuna domowa (łac. Martes foina) należy do rodziny kun, podobnie jak łasica czy tchórz. Jest zwierzęciem dzikim i drapieżnikiem. Kuny są samotnikami i bronią swojego rewiru. Aktywne są zazwyczaj w okresie od marca do października lub przez cały rok w zależności od warunków pogodowych i temperatury. Okres godowy przypada na środek lata, a młode przychodzą na świat w kwietniu lub maju po ciąży trwającej dziewięć miesięcy. W miocie jednej samicy rodzi się od dwójki do siódemki młodych. W wieku trzech miesięcy potomstwo staje się samodzielne.

Do cech charakterystycznych kuny zaliczają się: preferowanie ciepłych miejsc oraz wyjątkowa ciekawość i skłonność do zabawy, co między innymi może prowadzić do generowania denerwujących hałasów na strychu. Wiosna i początek lata to jeszcze czas zabawy dorastającej młodzieży, natomiast w sierpniu następuje okres godowy.

Kuna jest zwierzęciem wszystkożernym o wielkości młodego, szczupłego kota. Żywi się głównie małymi ssakami, ptakami, owadami, owocami, orzechami oraz z grubsza wszystkim, co znajdzie w okolicach miasta, a zatem również odpadami komunalnymi. Do jej nawyków życiowych należy dostosowanie cywilizacyjne, jest zatem tzw. gatunkiem synantropijnym (podobnie jak gołąb, lis i szczur). Bytuje w stodołach i zagrodach lub – w miarę dostępności – na strychach, w garażach itp. Ze względu na niedobór wrogów naturalnych w Europie Środkowej stopniowo powstaje nadpopulacja tego gatunku. Jeszcze kilka lat temu kuny mieszkały przeważnie w południowych regionach Niemiec i w Szwajcarii. Znaczny wzrost szkód wyrządzanych przez kuny w międzyczasie wskazuje jednak, że kuny rozprzestrzeniły się również na północy Niemiec i w krajach sąsiednich.

Jako zwierzę aktywne w nocy kuna ma silnie wykształcony zmysł węchu i słuchu, szczególnie w trakcie okresu godowego i na krótko przed nim. W celach orientacyjnych i dla oznakowania swojego rewiru w odwiedzanych miejscach zostawia ślady zapachowe w postaci wydzielin, tj. moczu i kału. Rewir samicy obejmuje około 12–150 hektarów, a w przypadku samca może być nawet dwukrotnie większy, przy czym pokrywa się z przynajmniej jednym rewirem samicy. Opuszczone rewiry są przejmowane przez nowe, zwykle młode zwierzęta, a zajęte wymagają obrony i walki z młodymi osobnikami i kunami pochodzącymi z innych terenów. Pojazdy z obcym zapachem z rewiru innej kuny drażnią instynkt obronny tych zwierząt.

Generalnie każdy samochód może zostać uszkodzony przez kunę.

Domowe sposoby mogę zadziałać wyłącznie przypadkowo lub na bardzo krótki czas. Po stwierdzeniu śladów obecności kuny umycie silnika jest bardzo ważne, ale nie jest wystarczające. Mimo to powinno być warunkiem podjęcia dalszych działań. Można również zastosować piankę do usuwania zapachu STOP&GO .